Tài nguyên

Các ý kiến mới nhất

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

GD HN: Tâm lý học lãnh đạo, quản lý

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Trần Việt Thao
Ngày gửi: 11h:06' 25-04-2014
Dung lượng: 51.3 KB
Số lượt tải: 246
Số lượt thích: 0 người
Câu 01: Phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu bộ môn tâm lý học lãnh đạo quản lý? Từ đó xác định ý nghĩa rút ra của bản thân khi nghiên cứu bộ môn này?
* Khái niệm: tâm lý học lãnh đạo quản lý là một chuyên ngành của tâm lý học xã hội, là ứng dụng của tâm lý học nói chung, chuyên nghiên cứu những hiện tượng tâm lý diễn ra trong quá trình lãnh đạo quản lý.
Những hiện tượng tâm lý diễn ra trong hoạt động lãnh đạo quản lý bao gồm:
-Những hiện tượng tâm lý của chủ thể lãnh đạo quản lý.
-Những hiện tượng tâm lý của khách thể lãnh đạo quản lý (cá nhân, tập thể, cộng đồng…)
-Những hiện tượng tâm lý diễn ra trong quá trình tương tác giữa chủ thể và khách thể lãnh đạo quản lý.
* Yù nghĩa việc nghiên cứu bộ môn tâm lý học lãnh đạo quản lý:
-Nhằm định hướng, điều khiển, điều chỉnh toàn bộ quá trình hoạt động của con người.
Để tìm hiểu đặc điểm tâm lý của chủ thể lãnh đạo quản lý từ đó để định ra mô hình nhân cách cho người lãnh đạo quản lý và tìm ra cơ chế, con đường để hoàn thiện nhân cách cho người lãnh đạo quản lý.
Tìm ra những đặc điểm tâm lý của đối tượng quản lý để phát huy mặt mạnh, hạn chế nhược điểm, nâng cao hiệu quả của quá trình lãnh đạo quản lý.
Hiểu được những khía cạnh tâm lý diễn ra trong hoạt động lãnh đạo quản lý (sự tác động qua lại chủ thể-khách thể), để từ đó vận dụng những trí thức tâm lý học vào việc nâng cao hiệu quả hoạt động lãnh đạo quản lý.
Hoàn thiện lý luận về tâm lý học lãnh đạo quản lý ứng dụng vào các ngành xã hội khác, vào hoạt động quản lý của mình.
Yù nghĩa của bản thân:
Bản thân công tác quản lý chính nhờ môn tâm lý học lãnh đạo mà am hiểm tâm lý của đối tượng quản lý, từ đó mà bố trí, sắp xếp công việc phù hợp hơn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác.
Chính nhờ tâm lý học mà có cách nhìn đúng đắn hơn về bản thân mình, từ đó biết điều chỉnh nhược điểm, phát huy ưu điểm nhằm hoàn thiện dần.
Cũng nhờ tâm lý học lãnh đạo mà bản thân học tập được những đặc điểm tâm lý, từ đó xây dựng được mối đoàn kết gắn bó trong cơ quan.

Câu 02: Phân tích đối tượng, nhiệm vụ của tâm lý học lãnh đạo quản lý. Qua đó nêu lên vai trò của tâm lý học lãnh đạo quản lý trong đời sống thực tiễn?
Đối tượng của tâm lý học lãnh đạo quản lý: hoạt động lãnh đạo quản lý gồm có chủ thể lãnh đạo quản lý và khách thể lãnh đạo quản lý….?
Nhiệm vụ của tâm lý học lãnh đạo quản lý:
Nghiên cứu những đặc điểm tâm lý của người lãnh đạo quản lý, nhằm hệ thống hóa những đặc điểm đó đề ra những yêu cầu chung cho việc đào tạo và tự đào tạo những người sẽ làm lãnh đạo quản lý (Chỉ ra con đường, biện pháp, điều kiện để hình thành, phát triển những đặc điểm tâm lý cần thiết của người lãnh đạo quản lý).
Nghiên cứu các biểu hiện đặc thù về tâm lý của các cá nhân, các tập thể, tập đoàn người (đối tượng lãnh đạo quản lý), nhằm nắm được tiềm năng tâm lý của cá nhân, cộng đồng, tổ chức, cách làm bộc lộ chúng tiến tới ứng dụng nhằm tăng thêm năng suất lao động và hiệu quả công việc.
Phân tích các hiện tượng tâm lý diễn ra trong các cộng đồng xã hội quan trọng (Cộng đồng giai cấp, cộng đồng dân tộc…), làm cơ sở khoa học cho việc vạch ra chiến lược quản lý xã hội ở cấp vĩ mô.
Chỉ ra khía cạnh tâm lý của những mặt, những nhiệm vụ quản lý cụ thể, để tăng cường phối hợp hoạt động của các cá nhân, của tập thể và kiểm tra, điều chỉnh, đánh giá kết quả hoạt động trong một tổ chức, trong một cộng đồng.
Vai trò của tâm lý học lãnh đạo quản lý trong đời sống thực tiễn:
Cung cấp cho lãnh đạo những kiến thức để nắm đối tượng lãnh đạo quản lý, nhằm giải thích được hành vi, dự đoán được thái độ, phản ứng của cá nhân để có cơ sở đánh giá, sắp xếp cán bộ (vì lãnh đạo là nghệ thuật sử dụng người, có người thực hiện nhiệm vụ, và qua đó đào tạo, phát triển người).
Nắm tri thức tâm lý giúp người lãnh đạo quản lý biết cách tác động để tập thể, cá nhân hoạt động tiêu cực, tự giác, hiệu quả, và phát triển những quan hệ xã hội lành mạnh, hữu hão.
Giúp người lãnh đạo quản lý có thể hiểu bản thân (mạnh hay yếu) và
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓