Tài nguyên

Các ý kiến mới nhất

Thành viên trực tuyến

0 khách và 0 thành viên

Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

GD HN: HD ôn tập Triêt học - CCLLCT HC

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: http://123.30.75.168:81/vn
Người gửi: Trần Việt Thao
Ngày gửi: 09h:36' 13-06-2014
Dung lượng: 15.6 KB
Số lượt tải: 185
Số lượt thích: 0 người

Triết học CCLLCT- HC: CNVBC
(Nguồn: http://123.30.75.168:81/vn/vanban.php?idcat=4542&idcat2=2&idmenu=monhoc_list ).
Câu 1. Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Ý nghĩa phương pháp luận.Sự vận dụng của Đảng ta?
1. Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức
a) Vai trò quyết định của vật chất đối với ý thức
- Vật chất có trước, ý thức có sau, vật chất quyết định ý thức, còn ý thức là sự phản ánh thế giới vật chất vào trong bộ não con người.
- Vật chất quyết định nguồn gốc của ý thức; không có sự tác động của thế giới khách quan vào trong bộ não người thì sẽ không có ý thức. Ý thức là sản phẩm của một dạng vật chất có tổ chức cao là bộ não người. Thế giới vật chất là nguồn gốc khách quan của ý thức.
- Vật chất quyết định nội dung của ý thức: Ý thức là hình ảnh chủ quan của thế giới khách quan, nội dung của ý thức mang tính khách quan, do thế giới khách quan quy định.
+ Vật chất quyết định bản chất của ý thức.
- Vật chất quyết định phương thức, kết cấu của ý thức.
b) Sự tác động trở lại của ý thức đối với vật chất
+ Sự tác động của ý thức đối với vật chất phải thông qua hoạt động của con người.
+ Ý thức có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự vận động phát triển của những điều kiện vật chất ở những mức độ nhất định.
- Nếu ý thức phản ánh phù hợp với hiện thực thì nó sẽ làm kìm hãm sự phát triển của các điều kiện vật chất. Song sự kìm hãm đó chỉ mang tính tạm thời, bởi vì sự vật bao giờ cũng vận động theo các quy luật khách quan vốn có của nó, nên nhất định phải có ý thức tiến bộ, phù hợp, thay thế cho ý thức lạc hậu, không phù hợp.
- Sự tác động của ý thức đối với vật chất dù có đến mức độ nào đi chăng nữa thì nó vẫn phải dựa trên cơ sở phản ánh thế giới vật chất.
Biểu hiện của mối quan hệ giữa vật chất và ý thức trong đời sống xã hội là quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội, trong đó tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội; đồng thời ý thức xã hội có tính độc lập tương đối, tác động trở lại tồn tại xã hội. Ngoài ra, mối quan hệ giữa vật chất và ý còn là cơ sở để xem xét các mối quan hệ khác như: chủ thể và khách thể, lý luận và thực tiễn, điều kiện khách quan và nhân tố chủ quan, v.v…
2. Ý nghĩa phương pháp luận
+ Vật chất quyết định ý thức, ý thức là sự phản ánh vật chất, nên trong nhận thức phải bảo đảm nguyên tắc “tính khách quan của sự xem xét” và trong hoạt động thực tiễn phải luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo các quy luật khách quan.
+ Ý thức có tính độc lập tương đối, tác động trở lại đối với vật chất thông qua hoạt động của con người, nên cần phải phát huy tính tích cực, sáng tạo của ý thức bằng cách nâng cao trình độ nhận thức hiện thực khách quan và vận dụng chúng trong hoạt động thực tiễn.
+ Khi xem xét các hiện tượng gắn với hoạt động của con người cần phải tính đến cả những điều kiện khách quan và những nhân tố chủ quan.
+ Cần chống các biểu hiện tả khuynh – chủ quan, nóng vội, duy ý chí và biểu hiện hữu khuynh – bảo thủ, trì trệ, thụ động, không biết phát huy tính tích cực, sáng tạo của ý thức.
Câu 3: Trình bày nội dung quy luật thống nhât và đấu tranh của các mặt đối lập.Ý nghĩa phương pháp luận .
+ Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập còn được gọi là quy luật mâu thuẫn.
+ Quy luật mâu thuẫn là một trong ba quy luật cơ bản và là quy luật quan trọng nhất của phép biện chứng duy vật, là “hạt nhân” của phép biện chứng.
+ Quy luật mâu thuẫn vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển.
1. Nội dung quy luật
a) Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến
+ Mâu thuẫn là sự liên hệ, tác động qua lại lẫn nhau của các mặt đối lập bên trong một sự vật, hiện tượng.
Mặt đối lập là một phạm trù dùng để chỉ những mặt, những huộc tính, những khuynh hướng biến đổi trái ngược nhau làm nên chỉnh thể một sự vật, hiện tượng.
+ Mâu thuẫn là hiện tượng khách quan và phổ biến.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓